CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas cairnsiana - cykas Cairnsův

Cycas cairnsiana Mueller je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida) se řadí do skupiny nádherných tzv. modrých cykasů. Byl popsán v roce 1876.

  1. Modré cykasy - přečtěte si více informací

  2. Cykasy Austrálie

  3. Cycas cairnsiana - jeden z tých najmodrejších - článek Borise Vrškového

Rozšíření

Cykas Cairnsův pochází z Austrálie ze severovýchodního Queenslandu. Roste v pohoří Newcastle Range na severovýchod od Einasleighu ve dvou lokalitách. Jedná se o oblast s žulovými skalami (viz foto), štěrkovou a kamenitou půdou a tropickým podnebím. V létě teploty dosahují 37 stupňů a v zimě 25 stupňů ve dne. V noci může zimní teplota klesnout k lehkým mrazům.

Popis

Jeden z nejkrásnějších australských cykasů. Lístky s namodralým voskovým povrchem vyrůstají na řapíku do jasného tvaru “V”. Výška kmene do 3 metrů, výjimečně do 5 m. Od dalších australských cykasů se odlišuje i hustými oranžovými chlupy na nově vyrůstajících listech.

Pěstování

Jako každý tropický cykas vyžaduje vynikající propustnost substrátu a střídmou zálivku. Při přílišném vlhku ztrácí svoji namodralou barvu.

České sbírky

Sazenice této rostlinky vlastní pražský skleník Fata Morgana, který je vystavuje v době výročních výstav palem a cykasů. Nejsou nicméně zasazeny ve skleníku. Semena této rostliny byla v minulosti výjimečně dostupná na trhu, vlastní je proto i někteří soukromí sběratelé.

Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN v kategorii NT - téměř ohrožené. V oblasti kontrolu obchodu spadá na seznam CITES II.
Fotografie ©:
Peter Richardson - všechna kromě jedné
Poslední foto dole: morfologické deformace nejsou ani u cykasů výjimkou

Jacob Knecht - rostlina v květináči

Semena - http://www.cykasy.cz