CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas media - cykas štíhlý

Cykas štíhlý (Cycas media) je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida). 


Popis

Spíše menší cykas, kde výjimečně staré stromy dosahují výšky max. 3m. Druh Cycas media se dělí na další tři poddruhy:

  1. -Cycas media media

  2. -Cycas media ensata

  3. -cycas media banksii


Mezi druhy příbuzné v rámci série Endemicosae patří i vzácný Cycas silvestris s hladkým kmenem a druh Cycas megacarpa.


Lokalita

Široce rozšířen v lesích východního Queenslandu, na jih od Mackay k pobřeží poloostrova Cape York Peninsula. Dále i na některých ostrovech a v Nové Guinei. Cykasy jsou zasahovány pravidelnými požáry.


Etymologie

Vědecký název media - “prostřední” pochází pravděpodobně z jeho “prostřední” velikostí mezi tehdy jedinými známými cykasy, druhy Cycas revoluta a circinalis. Český název pochází pravděpodobně ze staršího názvu tohoto druhu Cycas gracilis a je používán botanickou zahradou UK Na Slupi..


České sbírky

Jediný vzrostlý cykas tohoto druhu vlastní pražský skleník UK Na Slupi. U tohoto stromku není blíže specifikován poddruh.


Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN v kategorii LC - málo dotčený. V oblasti kontrolu obchodu spadá na seznam CITES II. Obchod s jejich semeny je tedy relativně volný.

Fotografie ©:
Peter Richardson, vč:

samičí plodolisty s nezralými semeny

samčí šištice