CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos barteri - západoafrický cykas v přírodě
Foto Jan Andersson

Encephalartos barteri (zvaný též Západoafrický cykas) přitahuje pozornost jako jediná rozšířená nahosemenná rostlina v západní Africe (viz článek v Nigerian Field XXI, (i), 36-41 1956). V Ghaně se vyskytuje sporadicky na skalnatých svazích v jižní části guinejské savany. Je obzvláště častý na západních svazích soutěsky řeky Volta ... >>


Encephalartos barteri - West African Cycad in Ghana in Habitat

Encephalartos barteri has attracted interest as the only widespread gymnosperm in West Africa. In Ghana it occurs sporadically on rocky hillsides in the southern part of the guinea savanna. It is particularly abundant on the western slopes of the Volta Gorge. This formerly remote area is now well-known as the setting of the great Volta Dam at Akosombo.” However, a large part of the original habitat of this species were destroyed by the dam. This dissapeared habitat can be seen in the article by professor Jan Jeník and J.B. Hall from 1967 (click on the following link).


Articles - články


  1. Hall, J. B. and Jenik, J. 1967. Observations on the West African cycad in Ghana. The Nigerian Field 32: 75-81. - english, see historical photos from the dissapeared habitat

  2. J.B. Hall a J. Jeník: Pozorování západoafrického cykasu v Ghaně - česky

  3. Encephalartos barteri in our Atlas


Photos by Jan Andersson, 18 November 2009

Klikněte na Play Slideshow k promítnutí fotografií