CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon caputoi - dioón Caputův

Dioon Caputův (Dioon caputoi De Luca, Sabato & Vásq. Torres), je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) ze třídy cykasů.


Rozšíření

Roste v mexickém státě Puebla v pohoří Sierra Mixteca.


Popis

Nižší cykas do 1 metru výšky se od dalších mexických dioonů liší i modravě voskovými lístky. Ty rostou dále od sebe, nepřekrývají se a listy jsou v průřezu spíše ploché (na rozdíl od lístků do V u druhu califanoi a zčásti i purpusii). Delší dobu byl chybně popisován i jako Dioon purpusii, přičemž rozdíl mezi listy obou druhů je dobře zobrazen zde.


Ochrana

Dioon caputoi je na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. V roce 2011 byl klasifikován jako ohrožený druh, kategorie EN (ještě v roce 2010 jako CR - kriticky ohrožený druh, byly však objeveny další lokality). Je současně zapsán na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod.

Fotografie Art Vogel, Hortus Botanicus Leiden

  1. 1.Dioon caputoi Mexiko

  2. 2.Dioon caputoi Mexiko

  3. 3.voskově modré a ploché listy jsou typické pro tento druh